Design System — “Bỏ cuộc hay tự thay đổi để thích nghi?”
Trong quá trình tìm hiểu để viết bài này, tôi đã hỏi các HTML engineers về áp lực mà họ...
Got It và những sản phẩm global làm nên thương hiệu
Got It KaaS — Triết lý về nền tảng chia sẻ kiến thức dưới dạng dịch vụ dựa trên AI...
Monitoring System: Khi bạn thật sự quan tâm đến người dùng
(Bài viết bởi Jack — DevOps Engineer tại Got It Vietnam) Sự thành công của các sản phẩm IT có...
Got It Test Automation đã nâng cao hiệu suất kiểm thử như thế nào?
(Bài viết bởi Quý Lê và Thắng Trần — Test Automation Engineer và Software Engineer tại Got It Vietnam) Test...
COVID 19 Check dự đoán bạn là F mấy bằng cách nào?
Như mọi người đã biết, các kỹ sư của Got It đang tình nguyện xây dựng ứng dụng COVID-19 Check...
Ký sự 10 ngày xây dựng COVID 19 Check
Những ngày gần đây, chúng ta chứng kiến sự xáo trộn lớn chưa từng thấy của cả thế giới trong...

Sign up for our monthly newsletter
to learn about Got It & discover valuable information.