Articles Found

All results for lộ trình phát triển

Career Path — Lộ trình phát triển của một Software Engineer (Phần 2)

Ở Phần 1 — Career Path: Từ Intern đến Software Engineer, chúng mình đã điểm qua những nấc thang đầu tiên trên con đường của một kỹ sư lập trình từ một Intern mới chập chững vào nghề cho đến khi trở thành một Software Engineer thành thục. Vậy khi đã dày dặn kinh nghiệm, con đường […]
Sharing
|

Career Path — Lộ trình phát triển của một Software Engineer (Phần 1)

Nói chuyện với nhiều sinh viên từng ứng tuyển vào Got It, chúng mình nhận thấy phần lớn các bạn còn rất mông lung về hướng đi của mình. Không khó để biết rằng khi còn đi học, mình nên đi thực tập hoặc tham gia vào nhiều cuộc thi, cày nhiều project để có […]
Sharing
|
1 2